Instruktioner for Garaget

För att lägga material i garaget behövs följande:

  • Rubrik för materialet:
  • Adress (kommer med i länken):
  • Datum då materialet kan tas bort:
  • Användarnamn och lösenord:

(Texten kan kopieras in i Mattermost och skickas åt Jeppe)

Garagets syfte

101020 / Peter
This domain is used for keeping large files needed by external users (not smart to send them per email).
All directorys are passwordprotected.

Warning! The files should be in subfolders, otherwise indexing won't work.